MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Język ojczysty w XXI wieku - system, edukacja, perspektywy”

(pamięci Profesora Michała Jaworskiego)

Konferencja rozpocznie się za:

0

Liczba Referatów

0

Liczba uczestników

0

Liczba wydarzeń

Patronaty honorowe

marszałek-logo