Stanislav Štěpáník

Stanislav Štěpáník

  • doc.

Stanislav Štěpáník pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Języka i Literatury Czeskiej oraz prodziekan ds. nauki, badań i studiów doktoranckich na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Czechach. Pełni również funkcję przewodniczącego Narodowego Gabinetu języka i literatury czeskiej. Jego główne zainteresowania to dydaktyka L1, pedagogika konstruktywistyczna i dydaktyka porównawcza L1. Specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w odniesieniu do nauczania gramatyki oraz we wdrażaniu komunikatywnych podejść do nauczania L1. Główne prace: Výuka češtiny mezi tradicí a inovací (Praha: Academia, 2020), Školní výpravy do krajiny češtiny (Pilzno: Fraus, 2020; współautor), Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (Praha: Karolinum, 2019; współautor), Between Grammar and Communication: Teaching L1 in the Czech and England (w Rethinking L1 Education in the Global Era. Nowy Jork: Springer, 2020) lub Nauczanie języków narodowych w krajach V4 (Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016; współautor). Jest głównym autorem lub współautorem wielu innych prac naukowych z zakresu dydaktyki języka czeskiego oraz praktycznych materiałów metodologicznych (np. Možnosti integrace ve výuce českého jazyka – dostępne on-line). Pracował m.in. w Ministerstwie Edukacji Republiki Czeskiej czy Narodowym Instytucie Pedagogicznym Republiki Czeskiej. Od 2016 roku jest członkiem ARLE – International Association for Research in L1 Education – a także SIG EduLing (Special Interest Group for Educational Linguistics) w ramach ARLE.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Stanislav Štěpáník

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
10:00 - 11:30

Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania

Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00