PROGRAM KONFERENCJI

09:00 - 09:30 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Otwarcie konferencji

Wystąpienia okolicznościowe

Wystąpienia okolicznościowe

09:30 - 09:45 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Naukowa spuścizna Profesora Michała Jaworskiego– wirtualna wystawa książek

Pokaz wirtualnej wystawy książek Prof. Michała Jaworskiego

Pokaz wirtualnej wystawy książek Prof. Michała Jaworskiego

09:45 - 10:30 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Język polski: dziedzictwo – teraźniejszość – pespektywy

Wykład: Współczesny język polski jako L1 – otwartość i ograniczenia w zakresie neologizacji, dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof.

Wykład: Współczesny język polski jako L1 – otwartość i ograniczenia w zakresie neologizacji, dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW; przewodnicząca Rady Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

10:30 - 12:00 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK w Kielcach)

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych

Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK w Kielcach)

Uczestnicy: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (UMCS), prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (UŁ), prof. dr hab. Artur Rejter (UŚ)

12:00 - 12:30 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

12.30 – 14.30 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

SESJA PIERWSZA

Sekcja I Współczesna polszczyzna – stan i przemiany. Przewodniczący: dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK 1. dr hab.

Sekcja I Współczesna polszczyzna – stan i przemiany.

Przewodniczący: dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK

1. dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), U progu językowej (r)ewolucji. Gramatyka niebinarna jako uzupełnienie systemu morfoskładniowego współczesnej polszczyzny

2. dr Anna Stasienko (Uniwersytet Rzeszowski), O parcelacji we współczesnym języku polskim

3. dr Jarosław Łachnik (Uniwersytet Warszawski), Ignorancja, premedytacja czy może coś jeszcze? O wariantach ortograficznych najnowszych jednostek leksykalnych w polszczyźnie

4. dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Pluralia tantum we współczesnej polszczyźnie – centrum i peryferie kategorii

5. dr hab. Ewa Boksa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wykrywanie i klasyfikacja emocji oraz jej wpływ na intencję w wypowiedziach Contact Centre

Sekcja II Język ojczysty –język obcy – wielojęzyczność

Przewodniczący: dr hab. Martyna Król-Kumor, prof. UJK

1. dr hab. Iwona Loewe, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), Biografie językowe osób wielojęzycznych. Refleksje o języku ojczystym

2. dr Tomasz Niestorowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Interferencje morfoskładniowe z języka ojczystego w wypowiedziach pisemnych polskich studentów uczących się języka hiszpańskiego jako obcego

3. mgr Stanislav Aprilashvili (Uniwersytet Warszawski), Wpływ „Ustawy o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego” na nauczanie języka polskiego we Lwowie

4. dr hab. Martyna Król-Kumor, prof. UJK, mgr Magdalena Ambra Wójcik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Język ukraiński jako ojczysty i jego rola w kształtowaniu tożsamości narodowej

5. dr Julia Stefanyszyn & PhD/Assoc. Prof. Oksana Lozynska (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina), Kompetencje w zakresie poszczególnych sprawności testowanych na poziomie B1 u studentów po pierwszym roku studiów polonistyki lwowskiej

6. prof. dr hab. Aleksander Głotow (Regionalna Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu, Ukraina), Kształtowanie się języka ukraińskiego jako języka państwowego dla wszystkich Ukraińców

14:30 - 15:30 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Przerwa obiadowa

Przerwa obiadowa

Przerwa obiadowa

15:30 - 17:30 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

SESJA DRUGA

Sekcja III Język w kontekstach społecznych Przewodniczący: dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK 1. dr Barbara Pędzich (Uniwersytet

Sekcja III Język w kontekstach społecznych

Przewodniczący: dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

1. dr Barbara Pędzich (Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium Językowe UW), Leksyka środowiskowa w słowniku neologizmów Obserwatorium Językowego UW (wybrane problemy)

2. dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Profesjolekt współczesnych nauczycieli jako przykład zawodowej odmiany języka polskiego

3. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jak młodzież mówi i pisze w Sieci (na podstawie materiału Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży)

4. dr Agnieszka Rosińska-Mamej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Gerontomowa i/a młodomowa. O języku młodzieży i seniorów

5. mgr Danuta Parlak (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), Język w relacjach międzypokoleniowych. Komunikacja z osobami starszymi

Sekcja IV Język i zaburzenia komunikacji

Przewodniczący: dr hab. Ewa Boksa

1. dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG, dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Logopedia XXI wieku – nowe wyzwania i płaszczyzny badawcze

2. dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Jak i po co badać znajomość leksyki języka polskiego u g/Głuchych uczniów?

3. dr hab. Karolina Ruta-Korytowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Język ojczysty jako obcy – kształcenie językowe uczniów G/głuchych w Polsce

4. dr hab. Natalia Siudzińska (Uniwersytet Warszawski), Problemy z interpretacją fonologiczną tzw. nosówek w języku polskim

5. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Wybrane problemy z interpretacją fonologiczną polskich głosek zwarto-wybuchowych

18:00 - 19:00 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Warsztaty szkoleniowe

Interaktywny język – aplikacje internetowe w edukacji językowej, mgr Izabela Żelazny

Interaktywny język – aplikacje internetowe w edukacji językowej, mgr Izabela Żelazny

19:00 - 20:00 #online / Wydział Humanistyczny, sala 70

Wieczór wspomnień poświęcony Profesorowi Michałowi Jaworskiemu

Mistrz i uczniowie, prowadzenie: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

Mistrz i uczniowie, prowadzenie: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

09:00 - 09:45 #online

Języki ojczyste – wspólnoty – pogranicza

Wykład: Metafory mieszkają w języku. Język ojczysty (L1) z perspektywy kognitywnej / Metaphors live in language. First language

Wykład: Metafory mieszkają w języku. Język ojczysty (L1) z perspektywy kognitywnej / Metaphors live in language. First language from the cognitive perspective, prof. Zoltán Kövecses (Węgry)

10:00 - 11:30 #online

Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania

Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania Prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku)/Ana

Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania

Prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku)/Ana Luisa Costa (Portugalia, EDULINK)

Uczestnicy: dr Xavier Fontich (Universitat Autònoma de Barcelona, wiceprzewodniczący International Association for Research in L1 Education, Hiszpania), doc. Kaisu Rättyä (Tampere University, Finlandia), doc. Stanislav Štěpáník (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy)

11:30 - 12:00 #online

DYSKUSJA

Dyskusja

Dyskusja

12:00 - 14:00 #online

SESJA PIERWSZA

Sekcja V Dydaktyka języka polskiego Przewodniczący: dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK 1. dr hab. Iwona Morawska, prof.

Sekcja V Dydaktyka języka polskiego

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK

1. dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wiersze o mowie ojczystej na lekcjach języka polskiego

2. dr Renata Janicka-Szyszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Kształcenie językowe w podstawie programowej a jego realizacja w serii podręczników wydawnictwa OPERON (z doświadczeń praktyka)

3. mgr Katarzyna Wojtowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), System pojęciowo-terminologiczny dotyczący przymiotnika w podręcznikach do języka polskiego dla szkół podstawowych. Analiza komponentu informacyjnego i ćwiczeniowego

4. dr Grair Magakian (Uniwersytet Śląski), Dydaktyka języka polskiego. Programy – podręczniki –materiały: o nauczaniu języka polskiego w Armenii

5. mgr Anita Jagun (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Technologia okiem polonisty. Stosowanie aplikacji cyfrowych w nauczaniu L1 w Polsce.

Sekcja VI Language and phenomena of modern times

Przewodniczący: dr Hanna Mijas

1. dr Angela Espinosa Ruiz (Uniwersytet Warszawski), Hodny TikTok: Belarusian-Language TikTok Videos as a Cultural Phenomenon

2. PhD Azmat Farooq Ahmad Khurram (Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology, Pendżaba, Pakistan), Effect of Metacognitive Self-Consciousness on Research Burnout: An Experiment

3. PhD/Assoc. Prof. Živilė Nemickienė & BA Eglė Navickaitė (Vilnius University, Wilno, Litwa), Structural features of Lithuanian blends

4. prof. dr hab. Oksana Labashchuk (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraina), Narrative interviews about war experiences and language issues: ethics and methodology

5. prof. dr hab. Olena Pchelintseva (Cherkasy State Technological University, Ukraina), War, language and culture: what is happening in the Ukrainian language space after February 24

6. prof. dr hab. Oleksandr Volkovynskyi (Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohienki, Ukraina) Еволюція польського і українського медійного мовлення в соціокультурних аспектах [Ewolucja mowy mediów polskich i ukraińskich w aspektach społeczno-kulturowych

Sekcja VII Język w kontekstach kulturowych

Przewodniczący: dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

1. dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej), Percepcja tekstów literackich w ramach multimedialnych modułów tematycznych (MMT)

2. dr Ilona Gumowska-Grochot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Językowy obraz starości we współczesnej książce dla dzieci (z nurtu literatury terapeutycznej)

3. dr Elwira Bolek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Znaczenie obrazu w znaczeniach języka – co się kryje pod nazwą „multimodalność drugiego stopnia”

4. dr Beata Piecychna (Uniwersytet w Białymstoku), Kultura języka polskiego w dydaktyce przekładu pisemnego – tendencje oraz perspektywy

5. dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Metafora MIŁOŚĆ I/LUB POŻĄDANIE to PRZYJMOWANIE POKARMU we współczesnej polszczyźnie

14:00 - 15:00 #stołówka

Przerwa obiadowa

Przerwa obiadowa

Przerwa obiadowa

15:00 - 17:00 #online

SESJA DRUGA

Sekcja VIII Język i ekspresja Przewodniczący: dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK 1. dr Agata Hącia (Uniwersytet Warszawski),

Sekcja VIII Język i ekspresja

Przewodniczący: dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK

1. dr Agata Hącia (Uniwersytet Warszawski), Wartość aksjologiczna i ekspresywna neologizmów współczesnego języka polskiego – wybrane problemy (na materiale Obserwatorium Językowego UW)

2. dr hab. Iwona Benenowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Listy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z aksjolingwistycznej perspektywy badawczej

3. dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska (Uniwersytet Warszawski), Językowe sposoby demonstrowania szacunku wobec Ukrainy i Ukraińców w mediach społecznościowych w marcu 2022 roku

4. prof. dr hab. Ałła Krawczuk (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina), Swoistość gratulacji i życzeń we współczesnej prasie wydawanej w języku polskim w Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej)

Sekcja IX Język i badania korpusowe

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Ruszkowski

1. dr Karolina Lisczyk (Uniwersytet Śląski), Korpusy językowe w służbie aksjolingwistyki. O jakościowo-ilościowych badaniach semantycznych na przykładzie czasownika gorszyć (się)

2. dr hab. Michał Szczyszek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Leksyka w korpusie i w kontekstach. Kryzys widziany okiem języka

3. dr Katarzyna Ostrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Słownictwo współczesnego reportażu książkowego – wstęp do badań korpusowych

4. dr Aleksandra Wieczorek (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk), Zastosowanie parsera zależnościowego do analizy składniowej tekstów średniopolskich

17:30 - 18:15 #online

Koncert finałowy "Złota era jazzu", Wojciech Lipiński z zespołem

Koncert finałowy "Złota era jazzu", , (Wojciech Lipiński – gitara elektrycza i klasyczna, Michał Braszak – kontrabas, Aleksandara

Koncert finałowy "Złota era jazzu", , (Wojciech Lipiński – gitara elektrycza i klasyczna, Michał Braszak – kontrabas, Aleksandara Lipińska – śpiew).

18:15 #online

Zakończenie konferencji

Zakończenie konferencji

Zakończenie konferencji