ilij_logo
jo_logo
UCM_red_napis
Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny istnieje od początku funkcjonowania Uczelni, czyli od 28 czerwca 1969 roku. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą i znakomitą bazą dydaktyczną (studio radiowe, telewizyjne, laboratoria językowe, nowoczesne pracownie), umożliwiającą wszechstronne kształcenie…

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, to obecnie prężnie rozwijająca się i największa uczelnia na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest instytucją akademicką o znaczącej…

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOSKONAŁA NAUKA

Nazwa zadania: „Język ojczysty w XXI wieku
– system edukacja, perspektywy
(pamięci Prof. Michała Jaworskiego)”

DOFINANSOWANIE

37 052

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

41 851

Skip to content