ilij_logo
jo_logo
UCM_red_napis
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, to obecnie prężnie rozwijająca się i największa uczelnia na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest instytucją akademicką o znaczącej i ugruntowanej pozycji naukowej w kraju. Uniwersytet Jana Kochanowskiego łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Nawiązuje do przeszłości i bogatych tradycji miasta i regionu oraz daje impuls do dalszego rozwoju Kielc jako miasta uniwersyteckiego. Współtworzy naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy potencjał regionu świętokrzyskiego.

Z perspektywy ostatniego dziesięciolecia wyraźnie widać charakter i zakres zmian zachodzących w naszej Uczelni. Współczesny Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest uczelnią nowoczesną, dostosowaną do standardów uniwersyteckich XXI wieku oraz jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce pod względem bazy naukowo-dydaktycznej. Tak dynamiczny rozwój Uniwersytetu stał się możliwy m.in. dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa. W ostatniej dekadzie Uczelnia pozyskała tą drogą finansowania blisko 500 milionów złotych, w efekcie czego nastąpiła znacząca rozbudowa Kampusu Uniwersyteckiego. Powstały znakomicie wyposażone i nowoczesne sale dydaktyczne oraz specjalistyczne laboratoria, stanowiące doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz bazę naukową dla prowadzenia wielokierunkowych badań, które umożliwiają rozwój kadry uniwersyteckiej.

Na Uniwersytecie zatrudnionych jest ponad 1400 osób, w tym blisko 900 nauczycieli akademickich, ponad 300 posiada stopień dra habilitowanego i tytuł profesora. Na wszystkich kierunkach i formach studiów kształci się aktualnie 11,5 tysiąca studentów i doktorantów, w tym blisko 500 obcokrajowców. Uniwersytet Jana Kochanowskiego należy do grupy najchętniej wybieranych i najpopularniejszych uczelni w kraju. Statystyki z przeprowadzonych w ostatnich latach rekrutacji świadczą o stale rosnącym zainteresowaniu naszą ofertą dydaktyczną na wszystkich poziomach studiów.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na około 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki. Proponowana przez Uniwersytet oferta kształcenia jest sukcesywnie wzbogacana o nowe propozycje kierunków, związane z  potrzebami współczesnego rynku pracy. Poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim. W ostatnich latach wprowadzono kilka, cieszących się dużą popularnością i zainteresowaniem młodzieży, kierunków studiów, takich jak prawo, psychologia, kryminologia stosowana, kosmetologia, dietetyka, inżynieria danych, komunikacja społeczna, kierunek lekarski – w języku polskim i angielskim (English Division). Nowością w roku akademickim 2019/2020 jest m.in. logopedia ogólna.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOSKONAŁA NAUKA

Nazwa zadania: „Język ojczysty w XXI wieku
– system edukacja, perspektywy
(pamięci Prof. Michała Jaworskiego)”

DOFINANSOWANIE

37 052

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

41 851

Skip to content