Zapraszamy do oglądania transmisji

Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"Język ojczysty w XXI wieku - system, edukacja, perspektywy” 
(pamięci Profesora Michała Jaworskiego)

Materiał emitowany na YouTube obejmuje:

Dzień pierwszy (17.11.2022 r.)

Dzień drugi (18.11.2022 r.)

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji. Wystąpienia okolicznościowe

9.30 – 9.45 Wirtualna wystawa książek

9.45 – 10.30 Wykład: Współczesny język polski jako L1 – otwartość i ograniczenia w zakresie neologizacji, dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. UW

10.30 – 12.00 Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych

12.30 - 14:30
Sekcja II Język ojczysty –język obcy – wielojęzyczność
15:30 - 17:30 Sekcja IV Język i zaburzenia komunikacji

18.00 – 19.00 Warsztaty szkoleniowe
19:00-20:00 Wieczór wspomnień poświęcony Profesorowi Michałowi Jaworskiemu

9.00 – 9.45 Wykład: Metafory mieszkają w języku. Język ojczysty (L1) z perspektywy kognitywnej, prof. Zoltán Kövecses

10.00 – 11.30 Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania

12:00-14:00 Sekcja VI Language and phenomena of modern times

15:00 - 17:00 Sekcja VIII Język i ekspresja
17.30-18.15 Koncert finałowy Złota era jazzu

18.15 Zakończenie konferencji

(szczegółowy opis poszczególnych elementów transmisji dostępny jest w zakładce program)Linki do wszystkich sekcji, które odbędą się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język ojczysty w XXI wieku – system, edukacja, perspektywy" (17 – 18 listopada 2022 roku):

I DZIEŃ

(17.11.22 r.  – czwartek)

godz. 12.30-14.30

Sekcja I: Współczesna polszczyzna – stan i przemiany, przewodniczy dr hab. Alicja Gałczyńska, prof . UJK


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM3M2IzMTItMTViNC00MzU4LTg4MTktNmVhMDRjOWQxODhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

Sekcja II: Język ojczysty – język obcy – wielojęzyczność, przewodniczy dr hab. Martyna Król-Kumor, prof. UJK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmMjVmMGMtYWFkMS00NzlhLWI3NzAtMjQ4NGYzYzQwZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

godz. 15.30-17.30

 

Sekcja III: Język w kontekstach społecznych, przewodniczy dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ5MzVjZjgtMWQ0Yy00ZjQ3LTljOTUtNWY2ZGYyMTFiMjVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

Sekcja IV: Język i zaburzenia komunikacji, przewodniczy dr hab. Ewa Boksa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E3ZmNmOWMtZjkyNC00MjcyLWE1NzktOTFkOWYwYTllZDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

II DZIEŃ (18.11.22 r. – piątek)

 

godz. 12.00-14.00

 

Sekcja V: Dydaktyka języka polskiego, przewodniczy dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhNTY5YWYtZjI3ZC00ZTU1LWIyMjItMjZmMWMyYTUxZjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

Sekcja VI: Language and phenomena of modern times, przewodniczy dr Hanna Mijas

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM0NjJkOTItOGUzNi00ZThjLWFjNjQtZjA1MzBiMzE0YzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

Sekcja VII: Język w kontekstach kulturowych, przewodniczy dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4ZjFmYjUtMjk1MC00OGRjLWI0MmQtNjkzMTRmNDc5MmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

godz. 15.00-17.00

 

Sekcja VIII: Język i ekspresja, przewodniczy dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU0MDEwYTUtODNiZi00Nzg5LWEzYWYtMjJjNzZlMjUwMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d

 

Sekcja IX: Język i badania korpusowe, przewodniczy prof. dr hab. Marek Ruszkowski

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRmZTE2NDAtODJkZS00ZjhhLWI2OTUtNWQ5YzMyOTllZjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22539934c5-3727-4734-b6c2-77c85b589d62%22%7d