ilij_logo
jo_logo
UCM_red_napis
Faculty of Humanities

Faculty of Humanities

The Faculty of Humanities has existed since the beginning of the University’s existence, i.e. since June 28, 1969. It has qualified staff and an excellent didactic base (radio and television…

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOSKONAŁA NAUKA

Nazwa zadania: „Język ojczysty w XXI wieku
– system edukacja, perspektywy
(pamięci Prof. Michała Jaworskiego)”

DOFINANSOWANIE

37 052

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

41 851

Skip to content