Marzena Marczewska

Marzena Marczewska

  • dr hab. prof. UJK

Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona, glottodydaktyka.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Marzena Marczewska

Day Two 18/11/2022 09:00
12:00 - 02:00 pm

Session One

Day one 17/11/2022 09:00
12:00 - 12:30 pm

Discussion

12:30-2:30 pm

Session One

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
12:00 - 14:00

SESJA PIERWSZA

Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
12.30 – 14.30

SESJA PIERWSZA