Anita Jagun

Anita Jagun

  • mgr

magister filologii angielskiej UJK, doktorantka Językoznawstwa w Szkole Doktorskiej UJK, członek Koła Naukowego Forum Młodych Humanistów. Zainteresowania naukowe: edukacja językowa (ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod kształcenia), analiza językowa dzieł literackich i filmowych

Wszystkie sesje prowadzone przez - Anita Jagun

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00