Stanisław Cygan

Stanisław Cygan

  • dr hab. prof. UJK

Zainteresowania naukowe: język mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, historia dialektologii polskiej, język pisarzy, glottodydaktyka polonistyczna, socjolingwistyka, polska leksykografia gwarowa.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Stanisław Cygan

Day Two 18/11/2022 09:00
12:00 - 02:00 pm

Session One

Day one 17/11/2022 09:00
12:00 - 12:30 pm

Discussion

12:30-2:30 pm

Session One

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
12:00 - 14:00

SESJA PIERWSZA

Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
12.30 – 14.30

SESJA PIERWSZA

19:00 - 20:00

Wieczór wspomnień poświęcony Profesorowi Michałowi Jaworskiemu