Anna Wileczek

Anna Wileczek

  • dr hab. prof. UJK

Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor UJK, członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN, nauczyciel dyplomowany języka polskiego. Należy m. in. do The International Association for Research in L1 Education, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Prowadzi także działalność popularyzującą naukę jako twórczyni i koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego UJK, Uniwersytetu Otwartego UJK, Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Dzieci. Uczestniczka międzynarodowego projektu badawczego The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY), COST 1410 (2015-2019).

Wszystkie sesje prowadzone przez - Anna Wileczek

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00