Katarzyna Ostrowska

Katarzyna Ostrowska

  • dr

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, zastępczyni kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego, redaktorka naczelna czasopisma pn. „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. Zeszyty Kieleckie” Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP, opiekunka Koła Naukowego Forum Młodych Humanistów, członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania naukowe: styl współczesnego polskiego reportażu książkowego, współczesna stylistyka, teorie komunikacji, glottodydaktyka, syntaktyka, leksyka, językoznawstwo statystyczne, genologia lingwistyczna, dyskurs internetowy.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Katarzyna Ostrowska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00