Xavier Fontich

Xavier Fontich

  • Ph.D.

Zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (Hiszpania), wcześniej pracując jako wykładowca (2015-20) i nauczyciel w szkole średniej (1995-2014). W 2013 r. otrzymał prestiżowe stanowisko post-doc (2014-16 Exeter U., AGAUR/Marie Curie Actions), a w latach 2010-22 opublikował ponad 65 prac związanych ze swoją pracą akademicką i zawodową: materiały pedagogiczne, recenzje oraz recenzowane książki, rozdziały i artykuły (niektóre z tych ostatnich w najlepszych czasopismach: Research Papers in Education, International Journal of Educational Research, Language and Linguistics Compass, L1-Studies on Language and Literature, RILCE; oraz znaczących wydawnictwach Graó, Octaedro, Peter Lang, L'Harmattan). Był zapraszany jako główny prelegent na uniwersytety w Argentynie, Polsce i Wielkiej Brytanii, a także jako wykładowca na studiach magisterskich na Uniwersytecie w Jaén (Hiszpania). Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez hiszpański rząd ("Development of Written Competence and Critical Reasoning in Teacher Degrees", 2021-2024), w którym uczestniczy 5 uniwersytetów w Hiszpanii. Na konferencjach międzynarodowych prezentował prace badawcze (EARLI, ARLE, ALA, ECER, SEDLL, itp.) oraz prace dotyczące kształcenia nauczycieli (FECIA), z których część została opublikowana jako materiały pedagogiczne (np. przez rząd hiszpański www.leer.es 2011). Był promotorem jednej pracy doktorskiej (rozprawa: 2017), teraz sprawuje opiekę nad trzema doktorantami, brał udział w pracach komisji doktorskiej i recenzował artykuły dla najlepszych czasopism. Obecnie posiada dwie 6-letnie premie badawcze przyznane przez National Research Agency w Hiszpanii.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Xavier Fontich

Day Two 18/11/2022 09:00
10:00 - 11:30 am

Panel debate

Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
10:00 - 11:30

Debata panelowa: Współczesne nauczanie języków ojczystych. Doświadczenia, metody, wyzwania

Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00