Katarzyna Kłosińska

Katarzyna Kłosińska

  • dr hab. prof. UW

Filolog polska, językoznawczyni, doktor habilitowana nauk humanistycznych (2013), wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka kultury języka polskiego; od 1999 członkini Rady Języka Polskiego, od 2019 jej przewodnicząca. Pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie językoznawstwa normatywnego (poprawność językowo-stylistyczna i ortograficzna), socjolingwistyki, politolingwistyki i etnolingiwistyki. Autorka licznych publikacji z zakresu kultury języka (m.in. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce), słowników (Słownik przysłów, czyli przysłownik, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny nie tylko dla gimnazjalistów), prac popularnonaukowych (m.in. Co w mowie piszczy?, Skąd się biorą słowa?, Na tropie słów). Stały współpracownik Programu III Polskiego Radia (autorka audycji popularyzującej język polski pt. „Co w mowie piszczy?”). Sekretarz naukowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Kierownik Poradni Językowej PWN. Redaktor naukowy Obserwatorium Językowego UW. Biegła sądowa, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadząca liczne szkolenia dla firm, urzędów państwowych (urzędów marszałkowskich, urzędów miasta), organizacji non profit, instytucji UE. Autorka tekstów dyktand, konkursów itd. na licznych imprezach popularyzujących polszczyznę (m.in. Rymoliryktando, Dyktando Polonijne w Chicago, Festiwal Stolica Języka Polskiego)

Wszystkie sesje prowadzone przez - Katarzyna Kłosińska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
9:45-10:30 am

The Polish Language: heritage – the present – perspectives

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
09:45 - 10:30

Język polski: dziedzictwo – teraźniejszość – pespektywy