Marek Ruszkowski

Marek Ruszkowski

  • prof. dr hab.

Profesor nauk humanistycznych, głównym przedmiotem zainteresowań naukowych profesora jest stylistyka oraz gramatyka współczesnego języka polskiego. Ponadto w swoich badaniach koncentruję się na językoznawstwie statystycznym i problematyce normatywnej. Dotychczas opublikował 226 prac: 12 książek (9 naukowych, 3 z zakresu dydaktyki języka), 137 artykułów naukowych i 54 popularnonaukowe, 14 recenzji oraz 9 innych tekstów. Wygłosił także 22 referaty na konferencjach naukowych. Pod redakcją Profesora ukazały się 4 tomy prac zbiorowych. Jest również autorem ponad 110 recenzji wydawniczych prac zwartych (monografie, prace zbiorowe, tomy pokonferencyjne, słowniki, podręczniki szkolne i akademickie). Od roku 2002 prof. dr hab. Marek Ruszkowski jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2008 roku prowadi Porady językowe na Portalu Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Marek Ruszkowski

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
10:30 am-12:00

Panel debate: The modern Polish language in communicative and cultural reality

Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
10:30 - 12:00

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych