Marta Kwaśniewska

Marta Kwaśniewska

  • mgr

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, magister filologii angielskiej UJK, doktorantka UJK, członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo kognitywne, w szczególności teoria metafory konceptualnej, językoznawstwo korpusowe, dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, perswazja w tekstach prasowych.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Marta Kwaśniewska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00