Jarosław Płuciennik

Jarosław Płuciennik

  • Prof. dr hab.

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, ur. w 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim, mieszka od czasu studiów w Łodzi. Profesor nauk humanistycznych, od czerwca 2009 r profesor zwyczajny w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Po 2020 profesor. Były prorektor UŁ ds. jakości i programów kształcenia w latach 2012-2016. Pełnomocnik Rektora ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kadencji 2016-2020. Od wiosny 2020 r. członek Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Teorii Literatury w latach 2014-2016. Między 1999 a 2006 rokiem pracował w ówczesnym Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych jako adiunkt, a później jako profesor nadzw. Wcześniej, po ukończeniu filologii polskiej i międzywydziałowych indywidualnych studiach z antropologii kultury na UŁ (1991), był zatrudniony jako asystent (1991-1999). Podczas staży zagranicznych studiował także język szwedzki i kulturę skandynawską i kognitywną semantykę (1994-1996). Doktorat pt. Retoryka wzniosłości w dziele literackim obronił w 1999 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy pt. Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia w 2003 r. Autor ponad 150 publikacji z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i kognitywistyki w tym 8 autorskich indywidualnych książek i współredagowanych wielu innych tomów zbiorowych. Autor także tłumaczeń naukowych z języka angielskiego i szwedzkiego. Ostatnie jego prace książkowe to Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy (2019), Infinity in Language (razem w Kennethem Holmqvistem) (2008), Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej (2009) oraz Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik and I. Hübner (2009).

Wszystkie sesje prowadzone przez - Jarosław Płuciennik

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00
10:30 - 12:00

Debata panelowa: Współczesna polszczyzna w realiach komunikacyjnych i kulturowych