Zoltán Kövecses

Zoltán Kövecses

  • prof.

Zoltán Kövecses jest jednym z najbardziej znanych badaczy teorii metafory pojęciowej. Zajmuje go szczególnie ujęcie interkulturowe, a także rola kontekstu w tworzeniu znaczeń metaforycznych. Autor wielu publikacji, m.in.: Kövecses Z., 2000, Metaphor and Emotion, Cambridge/New York; Kövecses Z., 2002, Metaphor: A Practical Introduction, Oxford/New York; Kövecses Z., 2005, Metaphor in Culture: Universality and Variation, Cambridge; Kövecses Z., 2010, Metaphor: a Practical Introduction, second edition, Oxford; Kövecses Z., 2015, Where Metaphors Come from. Reconsidering Context in Metaphor, Oxford; Kövecses Z., 2020, Extended Conceptual Metaphor Theory, Cambridge.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Zoltán Kövecses

Day Two 18/11/2022 09:00
09:00 - 09:45 am

Mother tongues – communities – borderlines

Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
09:00 - 09:45

Języki ojczyste – wspólnoty – pogranicza

Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00