Patrycja Kubicha

Patrycja Kubicha

  • mgr

magister filologii angielskiej i germańskiej UJK, doktorantka językoznawstwa w Szkole Doktorskiej UJK, przewodnicząca Koła Naukowego Forum Młodych Humanistów Zainteresowania naukowe: pragmatyka językoznawcza, język polityki i perswazji, analiza dyskursu i tekstu, językoznawstwo korpusowe

Wszystkie sesje prowadzone przez - Patrycja Kubicha

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00