Marzena Marczewska

Marzena Marczewska

  • dr hab. prof. UJK

Research interests: cultural linguistics, ethnolinguistics, linguistic image of the world, linguistic stereotypes, oral history, glottodidactics

Wszystkie sesje prowadzone przez - Marzena Marczewska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00