Małgorzata Karwatowska

Małgorzata Karwatowska

  • Prof. dr hab.

Author of over 200 publications [including 7 author's and co-author's monographs: Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Lublin 2001; Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005 (co-author: J. Szpyra-Kozłowska); Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010; Autorytety w opiniach młodzieży, Lublin 2012; Światy uczniowskie. Język – Media – Komunikacja, Lublin 2014 (co-author: L. Tymiakin); Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne, Lublin 2020 (co-author: L. Tymiakin); Maska w „czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje, Lublin 2021 (co-author: E. Głażewska)] devoted to the linguistic image of the world recorded in the texts of young people (especially the understanding of axiological concepts), gender linguistics, word ethics as well as school and university didactics. Director of the Institute of Polish Philology of the Maria Curie-Skłodowska University and head of the Department of Polish Studies. Editor-in-chief of the yearbook Annales UMCS Sectio N – „Educatio Nova” (40 points). Member of scientific and review councils of many academic journals. Member of the Polish Linguistic Society, Society of Polish Language Enthusiasts, the Board of the Faculty I of Humanities of the Lublin Scientific Society, the Chelm Science Society, the Polish Language Council at the Presidium of the Polish Academy of Sciences and Communication Ethics Committee of the Polish Academy of Learning.

Wszystkie sesje prowadzone przez - Małgorzata Karwatowska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00