Katarzyna Kłosińska

Katarzyna Kłosińska

  • dr hab. prof. UW

Polish philologist, linguist, Habilitated Doctor of Humanities (2013), lecturer at the University of Warsaw, populariser of Polish language culture; since 1999 a member of the Polish Language Council and since 2019 its chairperson; a research worker at the Institute of Polish Language of the University of Warsaw, a specialist in the area of normative linguistics (linguistic-stylistic and spelling correctness), sociolinguistics, political linguistics, and ethnolinguistics; the author of numerous publications in the field of linguistic culture (among other ones, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce), dictionaries (Słownik przysłów, czyli przysłownik, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny nie tylko dla gimnazjalistów), and popular science works (among other ones, Co w mowie piszczy?, Skąd się biorą słowa?, Na tropie słów); a permanent coworker of the Third Program of the Polish Radio (the author of the audition entitled “Co w mowie piszczy?”, which popularises the Polish language); scientific secretary of the Polish Language Council at the Presidium of the Polish Academy of Sciences; head of the language council of the Polish Scientific Publishers (PWN); scientific editor at the Language Observatory of the University of Warsaw; expert witness; expert of the Ministry of National Education and the Ministry of Science and Higher Education; the host of numerous trainings for companies, government offices (Marshal’s Offices, city halls), non-profit organizations, EU institutions; the author of dictation texts, competitions, etc. at many events popularising the Polish language (among other ones, Rymoliryktando, Dyktando Polonijne w Chicago, Festiwal Stolica Języka Polskiego)

Wszystkie sesje prowadzone przez - Katarzyna Kłosińska

Day Two 18/11/2022 09:00
Day one 17/11/2022 09:00
Dzień drugi 18/11/2022 09:00
Dzień pierwszy 17/11/2022 09:00